11.01.2017

Senaryo Yazarları İçin Pisoloji (William Indick) 1. Bölüm                                                                    1.Bölüm Özeti


 • Erkek çocuğun annesine  yönelik psiko-seksüel sevgi ve babasına yönelik saldırgan kıskançlık hissettiği Oedipal Karmaşa,nevrotik karmaşanın temel şablonunu sağlar. Karakterler sahip olmamaları gerekenleri istediğinde,dehşet verici güçlerden korktuklarında,aşkı arzuladıklarında ,zorbalıktan nefret ettiklerinde ,cinsel arzuyu yaşadıklarında ya da şiddet içeren saldırganlığı dışavurdukların da nevrotik çatışma senaryonuz  olarak dışsal biçimde verilebilir.
 • Elektra Karmaşası,Oedipal karmaşanın kız çocuğunun babasına olan psiko-seksüel sevgiyi yaşadığı ve annesine yönelik saldırgan kıskançlık hissettiği kadın versiyonu olarak yorumlanabilir.
 • Eros ve Thanatos sırasıyla,hayata ve ölüme yönelik birincil dürtülerdir. Eros aşk,seks ve ilişki ihtiyacını,thanatos iese saldırganlığa,şiddete ve yıkıma yönelik dürtüyü temsil eder.
 • Oedipal karmaşada ki nevrotik çatışma,'ensest tabusu'ndan -anneye yönelik yasak arzudan-ortaya çıkar.Bu teme yaygın olarak 'yasak meyve'ye dayalı olay örgüsünün olduğu filmlerde aşka engel olarak sunulur.
 • Zina,evli erkek ya da kadın için duyulan yasak arzunun erkek çocuğun annesiyle cinsel birleşme için duyduğu yasak arzuyla ilişkili olduğu popüler'yasak meyve'ye dayalı olay örgüsünün bir örneğidir.
 • Annenin sevgisi  ve şefkati  için erkek çocuk ile babası arasındaki Oedipal Rekabet,bir kadının kalbini kazanmak için erkek kahraman ile diğer karakter arasındaki rekabete dayalı olay örgüsüyle ilişkilidir.
 • İğdişlik kaygısı,erkek çocuğun babasından duyduğu korkudur.
 • Güçsüzlük,erkek çocuğun iğdiş edilme kaygısını daha da şiddetlendirir çünkü küçük çocuk yetişkin babasının karşısında güçsüz ve savunmasızdır.
 • Filmlerde çocuğu bakıp büyüten kişinin tehdit edici figüre dönüşmesi gibi rolün tersine dönüşleri,küçük çocuğun aynı cins ebeveyninin kendisini yok edeceğinden korktuğu erken çocukluğun Oedipal korkularını hatırlatır.
 • Beden değişimi,iki fantaziyi yerine getirdiği için filmlerde popüler temadır.Bunlar çocuğun güçlü ve bağımsız bir yetişkin olduğu fantazi ile aynı şekilde yetişkinlerin de daha az yükümlülük ve sorumluluğa sahip olduğu çocukluk durumuna geri dönüş fantazisidir.
 • Sahiplenici ebeveyn,filmlerde evrensel bir figürdür.Çocuklar özgürlük  ve bağımsızlık için can atarken ,ebeveynleri çocuklarını sevdikleri ve onlara baktıkları için onların yaşamlarını denetim altına almaya çalışırlar.
Senaryonuzdaki Oedipal Temaları Tanımlayın.

Senaryonuzda bir aşk ilişkisi var mı? Eğer yoksa,bir aşk ilişkisi eklemenin öykünüze heyecan katacağını düşünüyor musunuz?

Eğer senaryonuz da bir aşk ilişkisi varsa,karakterler arasında bir çatışma var mı? Bu çatışma 'yasak meyve' faktörü,bir rekabet ya da üstesinden gelinmek zorunda olunca bir engel gibi Oedipal temalar ekleyerek şiddetlendirilebilir mi?

Senaryonuzdaki kahramanın bir rakibi var mı? Eğer yoksa bir rakibin olay örgünüze çatışma ve gerilimi nasıl ekleyebileceğinizi düşünün.

Eğer senaryonuzdaki kahramanın bir rakibi varsa, bu rakip daha yüksek bir seviyede geliştirilebilir mi? Rakibi,kahramanın aşk ilişkisi ile nasıl ilişkilendireceğinizi ve bunun senaryonuzdaki gerilimi nasıl arttırabileceğini düşünün.

Korkutucu olması gereken bir senaryo ya da sahne yazıyor musunuz?Eğer öyleyse ,tehdit edici figürü daha korkunç hale getirecek güçsüzlük ya da rolün tersine dönmesi temalarını kullanabilir misiniz?

Senaryonuz bir ebeveyn\çocuk ilişkisini ya da aşk ilişkisini içeriyor mu? Eğer içeriyorsa sahiplenicilik teması dahil ederek bu ilişkiye çatışma eklenebilir mi?