11.06.2017

Senaryo Yazarları İçin Pisoloji (William Indick) 2. Bölüm Özeti

                                                              2.Bölüm Özeti


 • İd,  ruhun seks ve saldırganlığa yönelik birincil  arzular tarafından güdümlenen bölümüdür .İd, filmlerde genellikle kötü karakter olarak temsil edilir.


  • Süper ego, ruhun ahlaki ve sosyal geleneklerini temsil eden bölümüdür.Filmlerde genellikle yol gösterici olarak temsil edilir.
  • Ego, ruhun libodo (id'nin dürtüleri) ile suçluluk duyguları(süper egonun sınırlayıcı gücü) arasındaki uzlaşmayı temsil eden bölümüdür.Filmlerde genellikle kahraman olarak temsil edilir. 
  • Çoğu kez kötü karakterler ya filmin başında bir mahkumdur ya da sonunda.Bu tema, ego tarafından bastırılması ve zorla kontrol altına alınması gereken id olarak kötü karakterin işlevini  temsil eder.
  • Kötü karakterin hak ettiği ceza Oedipal karmaşanın çözümünü temsil eder.Dolayısıyla, kötü karakterin hak ettiği ceza uygun bir şekilde etkileyici olmalıdır.Ayrıca,adalet duygusu verilmelidir.
  • Film karakterleri,sıklıkla ahlaki kararlar verecek,bencil ihtiyaçlarının üstesinden gelmelerinin gerektiği bir vicdan krizi yaşarlar.Kahramanın vicdan krizi aracılığıyla karakterlerin gelişimi, egonun gelişimini ve id üzerindeki süperego'nun zaferini simgeler.
  • Kahramanın karakter gelişimine,tipik olarak güçlü bir yol gösterici figür rehberlik edip ilham verir.
  • Korkak karakterler komik olma eğilimindedir.Onlar pek çok insanın ahlaki meydan okuma ya da önemli yaşam tercihleriyle karşılaştıklarında yaşadıkları korku ya da gönülsüzlüğü temsil eder.
  • Anti-kahraman,Amerikan filmlerindeki en yaygın türüdür. Anti-kahraman başlangıçta id'i tarafından kontrol edilen bir karakterdir. Sonunda benmerkezciliğinin üstesinden gelir ve kendisini başkalarının iyiliği uğruna feda eder.  
  • Düşmüş kahraman, doğasının adi yanının üstesinden gelmeye çalışan er ya da geç karanlık tarafına yenilen trajik bir figürdür.
  • Birçok kahraman, özellikle süper kahramanlar bir suçluluk duygusu tarafından güdümlenir.Vicdanlarını rahatsız eden günahtan ya da kusurdan kendilerinin kurtulmak zorunda olduklarını  düşünürler.

                                                               EGZERSİZLER
  • En iyi kötüler kendi birincil arzuları ya da libodoları tarafından güdümlenirler .Kötü karakterinize seks ve saldırganlık dürtülerini kullanarak nasıl çeşni katabilirsiniz? Kötünün asla haddinden fazla alçak olmayacağını unutmayın.
  • Kötü adam karakterinin hak ettiği ceza ile haklı cezalandırma düşüncesini nasıl birleştirebilirsiniz.
  • Yeni, heyecan verici ve yaratıcı olan üç hak edilen ceza biçimini bulun.
  • İki ya da üç cümlede kahramanın birincil çatışmalarını tanımlayın.Eğer bunu yapmıyorsanız,muhtemelen bu karakterin motivasyonlarına dair sağlam bir anlayışa sahip değilsiniz.Kahramanın içsel nevrotik çatışması  karmaşık psikolojik sorunlara hitap etse de ,bu çatışma yazar olarak sizin için kristal netliğinde olmalıdır.
  • Suçluluk duygusu içsel çatışmanın temel bir ögesidir. Kahramanınızın neyle ilgili suçluluk duygusu hissedebildiğini düşünün ve bu suçluluk duygusunun karakterin gelişimini motive eden bir unsur olarak nasıl kullanılabileceğine kafa yorun.
  • Kahramanınız klasik bir kahraman mı, anti-kahraman mı yoksa düşmüş bir kahraman mı? Kahramanlarınızı bu türlerden herhangi biriyle sınırlandırmak zorunda değilsiniz ama onu şu ya da bu kahraman olarak tasarlamak kahramanınızın motivasyonlarını betimlemede yardımcı olabilir.

  11.02.2017

  Senaryo Yazarları İçin Pisoloji (William Indick) 2. Bölüm

                                                                      2. Bölüm (İD)

  İd,anneyle sevişmeyi ve babayı öldürmeyi isteyen bilinçdışının hayvani bölümüdür.

                      Kötü olarak İd,filmlerdeki kötü karakter id enerjisinin bir temsilidir.Gerçekten korkunç bir sekansta erkek genç kadını baştan çıkarır\tecavüz eder ve onunla sevişirken etinden bir parça koparır.Bu anda  erkek saf id' dir. Vampirler id canavarlarının mükemmel örnekleridir,çünkü genç kadın kurbanlarının yumuşak boğazlarına saldırıp kan emerek cinsel haz alırlar.
          Bir kötü ister dünyayı isterse sadece bir kişiyi yok etmeyi amaçlasın,kötü genellikle yazması en eğlenceli olan karakterdir.Bütün engellemelerden,ahlaktan,suçtan ya da pişmanlıktan muaf olan kötü,kendi id arzularını dışa vurmakta tamamen özgürdür.İzleyiciler gizlice bu kötüyü severler çünkü onun aracılığıyla hayali düzeyde kendi engellemelerinden serbest bırakabilir ve kendi id arzularını tatmin edebilir.İyi bir kötü karakter yazmanın sırrı ,kendi içinizdeki id'le ilişki kurmaktır.Kontrolünüzü kaybedin,engellemelerinizi kaldırın bütün birincil dürtülerinizin sayfaya akmasına izin verin ve kötü karakterlerin vasıtasıyla en karanlık korkularınız,rüyalarınız,dürtüleriniz ve arzularınızı ifade edin.

                        Tutsak olarak ilkel benlik,İd bilinç dışı zihnimizin içindeki kafese konmuş bir hayvan gibidir,İd dürtüleri her zaman dışarı çıkmaya çalışır ancak biz onları sürekli olarak bastırırız ve ilkel dürtülerimizi kilitli tutarız.
          Hapishaneden kaçan ya da serbest bırakılan kötü İd enerjisinin serbest bırakılmasını temsil eder,izleyiciler hayali düzeyde bu serbest bırakılmadan haz alırlar,izleyiciler baskıcı toplum tarafından kafese konmuş olma duygusuyla özdeşleştiği ve serbest bırakılan engellemelerin özgürlüğünden kendi yaşıyormuş gibi haz aldığı popülerdir.
          Lex Luthor müthiş bir süper-kötüydü çünkü ikinci bir düşünce olmaksızın ne yapmak istiyorsa onu yapan kötü bir kural dışı olmaktan zevk alıyordu.
          Her senaryonun ve öykünün farklı talepleri vardır,ama bir olay örgüsü eğer bir kötüye ihtiyaç duyuyorsa,ona olabildiğince fazla gaz verin ve sonra başı boş bırakın.Genel olarak filmdeki eğlence seviyesi kahramanın ne kadar iyi olduğuna değil,kötü karakterin ne kadar kötü olduğuna bağlıdır.
                       
                       Kötü adamların geri dönüşü,İzleyicilerin fazla iyi kahramandan ok bastırılmımamış kötü adamdan hoşlandığı sır değildir.İlkel benliğin temsili olarak kötü karakterler bir günahkardır ve günahkarlar çok daha eğlencelidirlen.
           Yazar,senaryonun bitiminde açık bir kapı bırakarak,kötüyü yeniden diriltme seçeneğini elinde tutar ve sapkın planlarıyla toplumu terörize etmesi için ona bir şans daha verir.

                      Kötü karakterin cezası,kötü karakterin en önemli öezelliği ahlakdıı oluşudur.İd enerjisinin bir dışavurumu ılarak kötü karakterler davranışının ahlaki niteliğini fazla umursamazlar.
            Suçluluk duygusu,vicdan azabı ve pişmanlık onun karakterine yabancıdır.Kötü hak ettiği cezayı almalıdır.Dahası kötünün cezası ideal olarak suçlarıyla eşdeğer olmalıdır.Eğer kötü karakter,kahramanın yakın aile üyeleri ve arkadaşlarına tecavüz eder,zarar verir ve öldürürse yüzüne yiyeceği yumruk ya da hapis cezası izleyicide etkili bir adalet duygusu sağlamaz.Kötü adam tercihen kahramanın ellerinden biyik acı çekmelidir.
             Düşerek ölüm,kötü karakter düştüğü sırada hayatın gözünün önünden film şeridi gibi akarken çığlık atan yüzünün uzun,uzatılmış çekimine imkan sağlar.Istırap verici düşme,ruhunun edebiyen cezalandırılacağı cehenneme düşüşünü simgelemektedir.
             Aynı zamanda basit bir kurşundan çok daha dramatik olan vahşi hayvanlar tarafından parçalara ayrılması,kıyılması,yenmesi ya da ironik bir şekilde kendi ayrıntılı ölüm planınca yok edilmesi de kötü karakterin popüler öldürülme yöntemlerindendir.

                       Kahraman olarak EGO,İd' den sonra geliştirilen bir sonraki bilinç dışı yapısı' ego'dur.İd haz ilkesini temsil ederken,ego gerçeklik ilkesini temsil eder.
              Eğer kahraman filmin sonuna gelindiğinde bir şekilde daha iyi,daha sağlıklı ve daha güçlü olmaz ise o zaman karakteri gelişmemiş demektir,filmin kalbi ve can damarı kahramanın karakterinin gelişimidir.
             Kahramanın kötü kişi karşısındaki zaferi,egonun id karşısındaki zaferini simgeler.
           
                       Yol gösterici olarak SÜPEREGO,içsel gücün (libodonun) karanlık gücünü kontrol altına olması gereksinimi,üçüncü bilinçdışı yapısı olan süperego tarafından karşılanır.
             Süperego,baba gibi otorite figürleri tarafından bireye yavaş yavaş aşılanan ahlaki ve toplumsal geleneklerin bilinç dışı temsilidir.Özünde süperego,erkek çocuğunun babası ile özdeşleşmesinin psikolojik somutlaşmasıdır.

                        Vicdan krizi, bir karakter güçlü ya da mevcut bir yol gösterici figüre sahip olmadığında,onun mücadelesi gelişmemiş bir süperego etrafında toplanabilir.Bu karakterin zayıflığı kendini beğenmişlik, bencillik ya da olay örgüsünün kahramanca davaya kendin adamaya genel bir isteksizlik aracılığıyla sergilenir.

                         Korkak karakterler,çoğu kez kendi vicdanı ya da bütünüyle mücadele eden karakterler komik bir figür,kahramanın isteksizce tehlikeli durumlar içine sürüklendiği korkak yardımcı karakterler olabilir(Scooby Doo)
             Korkak kahramanlar filmin yıldızları ya da sadece komik bir rahatlama anı sağlayan karakterler olsalar da filmin başından sonuna tehlikelerle yüzleşmekteki isteksizlikleri,filmin sonundaki süpriz bir gelişme için tipik bir durumdur çünkü korkaklar aniden korkularını yenerler ve cesaretli bir şekilde düşmanlarıyla karşılaşıp günü kurtarırlar.

                         Anti-Kahraman,yazarken onun hedefini para,prestij ya da güç gibi fiziksel ödüllerden daha fazlasıyla ilişkilendirmek çok önemlidir.Bu anti-kahramanalar bir süre için eğlenceli olabilirken motivasyonları tek yönlü olduğu için piskolojik derinlikten yoksunlardır.
               Anti-Kahraman kendisini kurtarmanın tek yolunun önceki karakterinin doğasını sorguluyarak ve kendini adayarak kendini düşünmekten ziyade kendini feda etmek olduğunu anladığında içsel bir çatışmadan üçüncü bir boyut doğar

                          Düşmüş kahraman,Motivasyon karakter gelişimi için bir anahtar olduğu ve sonuç olarak bütün öykünün dramatik yapısını belirlediğinden,senaryonuzu yazarken,karakterinizin arkasındaki motivasyonlarla ilgili çok açık olmanız gerekir,eğer kahraman başkasına yardım etmek için kanun çiğniyorsa o zaman iki boyutlu bir anti-kahramandır.
                Düşmüş kahraman öyküsünün dramatik niteliği onun motivasyonunda yatar.Düşmüş kahraman bir yönüyle kendisinin daha iyi olmasını ister ama malesef kendini kurtarmak için kaçınılmaz bir biçimde kendi yıkımına sebep olan karanlık bir yolu tercih eder.Öyküdeki trajedi, düşmüş kahramanın durumunun çelişkisinden ortaya çıkar.Kendini kurtarma arzusu ölümünü hızlandırır.
                Düşmüş kahraman kötü sona mahkumdur.

                          Suçluluk kompleksi,ilgi çekici bir karakter ögesi ve sadece süper kahramanlar için de güçlü bir motivasyondur.Günah,suçluluk duygusu ve kefarete dair birincil temalar ses getirmektedir.

                   

  11.01.2017

  Senaryo Yazarları İçin Pisoloji (William Indick) 1. Bölüm                                                                      1.Bölüm Özeti


  • Erkek çocuğun annesine  yönelik psiko-seksüel sevgi ve babasına yönelik saldırgan kıskançlık hissettiği Oedipal Karmaşa,nevrotik karmaşanın temel şablonunu sağlar. Karakterler sahip olmamaları gerekenleri istediğinde,dehşet verici güçlerden korktuklarında,aşkı arzuladıklarında ,zorbalıktan nefret ettiklerinde ,cinsel arzuyu yaşadıklarında ya da şiddet içeren saldırganlığı dışavurdukların da nevrotik çatışma senaryonuz  olarak dışsal biçimde verilebilir.
  • Elektra Karmaşası,Oedipal karmaşanın kız çocuğunun babasına olan psiko-seksüel sevgiyi yaşadığı ve annesine yönelik saldırgan kıskançlık hissettiği kadın versiyonu olarak yorumlanabilir.
  • Eros ve Thanatos sırasıyla,hayata ve ölüme yönelik birincil dürtülerdir. Eros aşk,seks ve ilişki ihtiyacını,thanatos iese saldırganlığa,şiddete ve yıkıma yönelik dürtüyü temsil eder.
  • Oedipal karmaşada ki nevrotik çatışma,'ensest tabusu'ndan -anneye yönelik yasak arzudan-ortaya çıkar.Bu teme yaygın olarak 'yasak meyve'ye dayalı olay örgüsünün olduğu filmlerde aşka engel olarak sunulur.
  • Zina,evli erkek ya da kadın için duyulan yasak arzunun erkek çocuğun annesiyle cinsel birleşme için duyduğu yasak arzuyla ilişkili olduğu popüler'yasak meyve'ye dayalı olay örgüsünün bir örneğidir.
  • Annenin sevgisi  ve şefkati  için erkek çocuk ile babası arasındaki Oedipal Rekabet,bir kadının kalbini kazanmak için erkek kahraman ile diğer karakter arasındaki rekabete dayalı olay örgüsüyle ilişkilidir.
  • İğdişlik kaygısı,erkek çocuğun babasından duyduğu korkudur.
  • Güçsüzlük,erkek çocuğun iğdiş edilme kaygısını daha da şiddetlendirir çünkü küçük çocuk yetişkin babasının karşısında güçsüz ve savunmasızdır.
  • Filmlerde çocuğu bakıp büyüten kişinin tehdit edici figüre dönüşmesi gibi rolün tersine dönüşleri,küçük çocuğun aynı cins ebeveyninin kendisini yok edeceğinden korktuğu erken çocukluğun Oedipal korkularını hatırlatır.
  • Beden değişimi,iki fantaziyi yerine getirdiği için filmlerde popüler temadır.Bunlar çocuğun güçlü ve bağımsız bir yetişkin olduğu fantazi ile aynı şekilde yetişkinlerin de daha az yükümlülük ve sorumluluğa sahip olduğu çocukluk durumuna geri dönüş fantazisidir.
  • Sahiplenici ebeveyn,filmlerde evrensel bir figürdür.Çocuklar özgürlük  ve bağımsızlık için can atarken ,ebeveynleri çocuklarını sevdikleri ve onlara baktıkları için onların yaşamlarını denetim altına almaya çalışırlar.
  Senaryonuzdaki Oedipal Temaları Tanımlayın.

  Senaryonuzda bir aşk ilişkisi var mı? Eğer yoksa,bir aşk ilişkisi eklemenin öykünüze heyecan katacağını düşünüyor musunuz?

  Eğer senaryonuz da bir aşk ilişkisi varsa,karakterler arasında bir çatışma var mı? Bu çatışma 'yasak meyve' faktörü,bir rekabet ya da üstesinden gelinmek zorunda olunca bir engel gibi Oedipal temalar ekleyerek şiddetlendirilebilir mi?

  Senaryonuzdaki kahramanın bir rakibi var mı? Eğer yoksa bir rakibin olay örgünüze çatışma ve gerilimi nasıl ekleyebileceğinizi düşünün.

  Eğer senaryonuzdaki kahramanın bir rakibi varsa, bu rakip daha yüksek bir seviyede geliştirilebilir mi? Rakibi,kahramanın aşk ilişkisi ile nasıl ilişkilendireceğinizi ve bunun senaryonuzdaki gerilimi nasıl arttırabileceğini düşünün.

  Korkutucu olması gereken bir senaryo ya da sahne yazıyor musunuz?Eğer öyleyse ,tehdit edici figürü daha korkunç hale getirecek güçsüzlük ya da rolün tersine dönmesi temalarını kullanabilir misiniz?

  Senaryonuz bir ebeveyn\çocuk ilişkisini ya da aşk ilişkisini içeriyor mu? Eğer içeriyorsa sahiplenicilik teması dahil ederek bu ilişkiye çatışma eklenebilir mi?
  8.09.2017

  -Senaryo Nasıl Yazılmaz- III( Denny Martin Flinn)


                             

  Geçişler: Genel kullanım                              KESME:
         Senaryo içinde bakarsak,yazarlar bu yazımı idareli kullanır ki metin uzamasın , yeni bir sahnede kesme yapılacağı bellidir zaten.
         Ani kesme:(Tabi ki en sağda) ani kesme diye bir şey yoktur ,ne kadar hızlı kesebilirsin ki kesme kesmedir. Bir kaç kareyi üst üste bindirerek kesmeyi yavaşlatabilir ve görüntüleri birbirine karıştırabilirsiniz(DISSOLVE).AÇILMA ve KAPAMA yapabilirsiniz ama kesmeyi olduğundan hızlı yapamazsınız,en  iyi yol titizlikle yazmak.

  "Kadın kapıyı  korku dolu bir şekilde yavaşça açar
  DOLABIN İÇİ
  Bir adam asılıdır ,ilk gözümüze çarpan adamın şişmiş dilidir"

         Bu andan sonra çığlık kopacak ve kurgucu da  burayı o anda kesecektir ya da kesmeyecek bilemeyiz,bilgilendirme yapma lüksümüz yoktur ancak BEKLENMEDİK KESME: gibi ipucu bırakabilirsiniz ,böylelikle sahnenin görsel olarak kesilmesini ve sonraki planın  seyirciyi korkutmak olduğunu belirtmiş oluruz.

  AÇILMA ve KAPAMA: İhtiyaçtan fazlası ağır ilerleyen filme dönüşecektir ,açılma ve kapamalar izleyicinin gözünde önemli bir zaman sıçrayışının habercisidir.

  DISSOLVE: Zaman geçişi ya da rüya sekanslarının eski usul montajında kullanılan bu tercih,kısa bir geçiş istiyorsanız ,geriye dönük yazacaksınız sakıncası yoktur.

  İÇERİK GEÇİŞLERİ: İyi geçişler sahneden sahneye bilgi taşırlar iyi bir senaryo da sahneden sahneye yumuşak geçişlerin olduğu senaryodur.Ek açıklama yapmadan göstermemizi sağlar,sahneyi detaya girmeden anlatmış oluruz.

  ZAMAN GEÇİŞİ: Bazı öyküler uzun bir aralıkta geçer ve zaman geçişini ya da  ne kadar geçtiğini göstermek için bilgilendirmeye ihtiyaç vardır,saat takvim gösterimi klasik geçişlerdir daha iyisini yapabilirsiniz.Dikkatinizi sahnedeki aksesuarlara değil öykünüzün olayına verin,en basit örnek  SONRASI yazmak olacaktır,eğer geçiş fikriniz yoksa öneririm.

  NÜKTELİ GEÇİŞ: Geçmişi göstermek.

  İŞİTSEL GEÇİŞ: Bu geçişler senaryo metinlerinde yer almamalıdır geçişleri kağıtta görmek kafa karıştırıcıdır.


  • Mümkün olduğunca içerik temelli geçişler bulmaya çalışın işitsel geçişi ilgili sahneyi  sonraki ile birleştirirken yanlış anlaşılmayacağından eminsen kullan.
  •  Her sahne de içerik temelli geçiş bulmak zorunda değilsiniz ,çok fazla yaptıysanız basitleştirin.

  • Eğer yeni bir sahne değilse KESME kullanmayın.

  • Karakterleri sırasıyla yakında gösteren bir sürü film görmüşsünüzdür  ama bu sinematografi ile ilgilidir senaryo yazımı ile ilgili değil.
  • Kural yeni bir sahneye atlıyorsanız KESME: yazın öte yandan yeni bir sahne başlığı yazmanız gerekiyorsa bunu bile yazmanıza gerek yoktur (iki karakter telefonda diyalog halindeyse yine yazmayın, ardından hazırlanan sahne ile konuşmaları alt alta yazabilirsiniz.)

   AÇILAR: Eğer yeni bir sahnede  değilseniz fakat odak değişikliğinden bahsediyorsanız (AÇI:SAM) şeklinde yazman yeterli;bu yazım ekranda özellikle ne görünmesini istediğinizi belirtmektedir gereğinden fazla kullanma.


  • Açı ve yakın plan kullanımlarını eğer sahne içinde özellikle bir noktaya dikkat çekmek istiyorsanız idareli bir biçimde kullanılır.
  • Kamera açısına görüntü yönetmeni karar verir,bir şey irdelemek istiyorsan sen söyle.
  KURGU: Okuyucuyu sıkışık yazımda boğulacaktır yazmamaya gayret et (syf 86).Okuyucunun kurgulamanın nasıl yapılması gerektiğini bildiğini aklınızdan çıkarmayın.

  Foley Stüdyosu: Adını Unıversal stüdyoların da çalışan dan Jack Donavan Foley adlı sanatçıdan alan  ses efektleri gerçek zamanlı yaratılan seslerdir,illa efekt vermek istiyorsanız ;Bum sesi alışveriş merkezinde yankılanır,az miktarda yansıma kullanmanın zararı yoktur ancak açıklamaların senaryonuzu çizgi romana dönüştürmesine de izin vermeyin.
    

  7.27.2017

  ???


                    Sen sanıyor musun ki biz farklı işler yapıyoruz sinemada,bir bok var ekranda biri lacivert ini işliyor biri de pembe deyip çekiyor. Hepiniz aynısınız fakat birbirinizden betersiniz. Doğru olan bu gözüyle bakıyorsunuz yapıtlarınıza,izletiyorsunuz bizim aklı yeşermemiş insanımıza.

                   Söyleyeceğim şeyler Türk televizyonunda ,dizilerde,filmlerde olmaz ise gerçekten savunabilirim ki yazacak ve çekecek bir şeyiniz kalmayacak.


  BAŞROL DE ERKEK: Kesinlikle yakışıklı olması gerekir,sertte baksın arada izleyen kitlensin ekrana,bu yakışıklı erkeğimiz zengin olması lazım ki dram olsun,bu gencimiz fakir olursa komedi çıkar bizden.

  BAŞROL DE KIZ: İyiliği yüzüne vurmuş güzelliği can yakmaz ama tatlı görünümlü olması gerekir.   

                    Zengin erkek ile arasını bozacak çekici bir kız olsun tam tersi olsa beklentimizi karşılamaz çirkefleşemeyiz.

                    Başrol oyuncuların eski sevgilileri,Bu kadar da kıskanç,kinli,şerli birileri olur mu? diyeceğimiz cinsten olurlar,ortalığın karışması lazım değil mi?

                    Başrol de oynayan çiftimize destek verecek arkadaş ya da zengin erkeğimizi yoldan çıkaracak yakın arkadaş,bu arkadaş hep çocuğun elde ettiklerini ister, para sevgili vs. kendisinin elde edemediklerini ister.

                    Fakir bir erkek belirir  ışıkların arasında,evet yahu dur Türk dizilerinde bu eski sevgililer oluyor fakirdi gururluydu ama şimdi bak ışığın verdiği rahatlıkla zengin oldular,gururu da bozmak lazım ki eksi kaybettiği sevgiliyi kazansın.
                   Ekran da başroller ve eski sevgililer karşılaşınca birbirine uzunca bakışmaları kadar klişe bir şey daha doğmamıştır,söylemek istediğini söyle yeter öldük burada!

                   Sürekli saklanan sır, bir sır bitince başka bir sır devreye giriyor ki entrikalar bitmesin,bir sır açıklığa kavuşur seyircide tam oh çekecek iken bir bakmışız başka bir sır yeşermiş. 

                   Araya giren şarkı eşliğinde çiftlerin,eski sevgililerin bakışması olsun ölüm olsun en az beş dakika üzüldüklerini gösteren anların geçişi olmalı ki izleyen tuvaletini de yapabilsin demi sıkışarak izlemek olmaz.

                                         Kapıların arasından insanların sözlerini dinlemesek evdeki dönen entrikaları oradan öğrenemeyeceğiz ,karşısına geçip yüzüne söyleyecek yüzü kalmamış ki bunlar hep böyle.

                   Her dizinin de sonunda başroldeki kız veya erkeğin  bir hayal kırıklığı sonucu izleyene kendini acındırması lazım ki bir sonraki bölüm izlenebilsin. 

    İYİ Kİ VARSIN ESKİ SEVGİLİ,İYİ Kİ VARSIN KISKANÇ KIZ ,İYİ Kİ VARSIN GÖZÜ DÖNMÜŞ KAYIN VALİDE 
  Bunlar olmaz ise  Türkiye de dizi ve film ÇEKİLEMEZ...

  7.26.2017

  -Senaryo Nasıl Yazılmaz- II (Denny Martin Flinn)            

  Jenerik: Güzel bir fikriniz varsa yazabilirsiniz.JENERİK GİRER veya BAŞLAR bu sahneyi devinim ya da  ne eklemek istiyorsanız,o açıklamalar takip etmelidir.Jenerik bitimi ise son yazı kaybolur JENERİK BİTER.

  • Jenerik kullanımında ayrıntıya gömülme ,çok uzatmayın.
  • Akıllıca kullanım; heyecanlı bir sahneye başlamak ve jeneriği akıtmak.
  • Final Jeneriğini ustaca yapmayacaksan düşünme.
  Sahne Başlıkları: Karakter isimlerini sahne başlığına ekleme,

  • İÇ ve DIŞ: Sahnenin iç veya dış mekan olduğunu tarif eder,örnekse;
             İÇ.EV-GÜN,ardından evin içindeki mutakıp bir sahneye geçiş varsa BANYO,YATAK ODASI,MUTFAK gibi olur.

             Ana sahneniz den çıkıp başka bir mekana geçiş yaparsanız değiştirin,yeniden yazın.
  • SAHNELER: Karakterlerin bir evden gideceği yere kadar her şey olabilir,kısa tutmayı unutmayın,çok fazla tanıtıma ihtiyaç duyulursa kelimeleri devinimlere saklayın.
  • GÜN ve GECE: Geleneksel kullanımdır,okuyucuya zaman aralığını,ışık ekibine ışık kullanımını, yapım manejerinede bilgi sunar.
  SABAH,ERTESİ SABAH,AKŞAM KARANLIĞI,GECE YARISI,GÜN-KIŞ-1912 gibi örnekler yerinde kullanıldığında doğrudur,yazdığınız sahne bir önceki yer ise DEVAM yazabilirsiniz,kesin bir tarih geçmesi gerekiyorsa 21 Aralık 1947 de olabilir.


  • GÜN İÇİNDE GECE,tatlı başlıklardan biridir,sahnenin gece vaktinde geçtiği ancak gündüz çekildiğini ifade eder,böyle kararlar vermene gerek yoktur fazla uğraşma GECE ise yaz geç yorma okuyanı.
  • Tecrübeli bir oyuncu İÇ,DIŞ yazısını gördüğünde yeni sahne ya da aynı sahnede farklı bir mizansen olduğunu bilir,sahne değişmiyorsa tekrar yazmayın.
  • İÇ ve DIŞ,birbirine bağlı mekan atlamaları ifade eder ters açılarda veya kesmede kullanmayın,kamera dönüyor biz yinede orada duruyorsak tekrardan İÇ,DIŞ yazmayın.
  • Hikayeni aktarırken bir takibi yazarken yeni bir sahne izlenimi vermeyin.
  İÇ-BAR-GECE                                İÇ-BAR-GECE
  Adam Kadını yalnız görür              Adam kadını yalnız görür ve
  ve takibe başlar                      kalkıp onu takip etmeye başlar

  DIŞ-BAR-DEVAM                              DIŞ-BAR-GECE
  Adam sokakta da takibe               Kadın ön kapıdan çıkarken adam 
  devam eder.                          tam ensesindedir.
  sağdaki farklı bir sahne izlenimi vermekte yanılgıya düşme.
  • DEVAM yazısı dahil oldu ,daha iyisi de  böyle olacaktır .

  İÇ-BAR-GECE                                  DIŞARISI
  Adam kadını yalnız görür               Takibine sokakta devam eder.
  ve takibe başlar.  
  • Tek yapmanız gereken tekrar eden sayfa başlıklarını kaldırıp atmak iyi yazmak hızlı okumaya imkan sağlarken satır israfından da kurtaracaktır.
  • Sahnenin nerede çekildiğini okuyucuya söyleyin.
  • Öykünüz karakter hakkında her şeye sahip olsa bile mekanların bilinirliği de önemlidir,kesin olarak nerede geçtiğini yazmak istemezseniz bile en azından o isimsiz yeri betimlemeyi unutmayın.
  • Film görsel bir deneyimdir yalnızca diyalog yazmışsanız elinizde yalnızca filmin yarısı var demektir.  
  Sonraki yazımızda;Geçişler,DISSOLVE  hakkında bilgilendirileceksiniz 

  7.20.2017

  -Senaryo Nasıl Yazılmaz-I (Denny Martin Flinn )
          Kapak sayfasına adınızı,adresinizi ve telefonunuzu yazmayın unutmayın. 

          Alt Başlıklar:Birçok senaryo buna sahip olmasa daha iyi olur örnekse;"Bir romantik komedi",bırakın da buna izleyen karar versin.

          Yazan:Hem öyküyü hemde senaryoyu tek bir kişinin yazdığı veya ekibin,Öykü:Yazarın sadece durumları ve karakterleri değil aynı zamanda aksiyonları tasarlandığını belirtir,Senaryo:Yazarın diyalogları oluşturduğu yer,Ekran Uyarlayıcısı:Yazarın bir kitap,sahne oyununu ya da kaynak başka bir materyale dayandırdığı yeni bir eser ortaya çıkardığını belirtir,Adaptasyon:Yazarın yeni bir diyalog oluşturmadığı değişikliğe gittiği(seyrek), Anlatıcı:Seslendirenin ekranda görünmediği baskın sesi tanımlamak.

  • Telifini almış da olsanız bunu belirmeye çalışmayın,Telif bilgisi başlığa eklemeyin,amatör gözükürsünüz.  
  • Başlık sayfanıza"ilk taslak" yazmayın ancak sipariş usulu yazıyorsanız istisna olabilir öte yandan başlık sayfanıza tarihi her zaman not düşün(derlemek için) 
  • Eğer satmadıysan senaryonuzun başına yapım şirketi uydurma.
  • Senaryonuza sinopsis,fotoğraf,görüş,yorum eklemeyin.Senaryonuz üzerinde gereksiz coşku yaratmayın.Oyuncu tercihi yapmayın. Senaryonuzun ne kadar pazarlanabilir olduğunu anlatmayın.
  • Karakter listesi hazırlamayın.

  inç:
  1.5"       2.5"           3.5"             5"       5.5"       7.5" 

  sütun:
  15         25     30      35               50       55         75

  Sahne Başlıkları:(Büyük harflerle),soldan 15. sütunda (1.5")içeride bulunur.

  Sahne içerikleri ve devinimler: (Küçük harflerle) ,soldan 15. sütunda (1.5") içeride bulunur.

  Karakter İsimleri:(Büyük harflerle),soldan 35.sütunda (3.5") içeride bulunur,diğer karakterlerle hep aynı hizada bulunur.

  Parantez içleri:Oyunculara ipucu veren açıklama ve devinimler 30 ve 55 . sütun içinde olmalıdır (3",5.5"),bu yazılar metin içinde akabilir ya da ayrı bir satırda yazılabilir.

  Diyalog:Soldan 25 ve 55. sütun arasındadır.(2.5",5.5")

  Geçişler:(Büyük harflerle),55. sütundan başlar (5.5") sola yaslı olacak şekilde.

  Sayfa sağı boşluğu: 75. sütundan başlar.(7.5")

  • Devinimler,karakter isimleri ve diyaloglar arasında her daim bir satır aralığı,sahneler arası iki satır aralığı bırakılmalıdır.
  • Karakterler kendi içerisinde söz kestiklerinde parantez içinde yazılır.
  • Popüler yazım tarzlarından biri de aksiyonların kısa biçimde alt alta yazıldığı metodtur, ritmi yüksek senaryolarda tercih edilir.(syf 35)
  • Durum komedilerinde her satırda iki boşluk  bulunur,devinimler büyük harfle yazılır.
  • Metni sağa yaslamak doğru değildir.
  Sayfa Sonları:Sahne betimlemeleri ve devinimler sonraki sahneye geçiyorsa özel bir bilgilendirmeye ihtiyaç yoktur,diyalog sonraki sayfaya taşıyorsa kesilen tarafa (DEVAMI) yazıp, sonraki sayfaya ise (SÜRDÜRÜR) yazılır

  • Her sayfanın başına sonuna (DEVAMI) yazmayın,dört satırı heba etmiş olacaksın,bu durum yalnızca yapım(çekim) senaryolarında numaralı sahne bir sonraki sahneye geçişinde geçerlidir.
  Sürdürür:Bir karakter konuşurken sözünün yarım kaldığı kısımda kullanılır.

  • Sahnelere numara vermeyin.
  • Sayfa sağ alttan numaralandırma.

  Sonraki yazımızda;Jenerik, Sahneler,  hakkında bilgilendirileceksiniz.


                                                       DEVAMI  7.18.2017

  Kitap Listesi

  Burada Karşılaşacağınız Senaryo Yazımına Yönelik Kitaplar ;
  • "Bir Senaryo Yazmak" Micheal chion.
  • "Bir Senaryo Yazmak" Tamer Baran.
  • "İleri Senaryo Yazma Teknikleri" Linda Seger.
  • "İyi Bir Senaryoyu Harika Hale Getirmek" Linda Seger.
  • "Kısa Film Senaryosu" Sergei Eisenstein.
  • "Kısa Film Senaryosu Yazmak" Patrick Nash Kaldeon.
  • "Kısa Film Yazmak" Ken Dancyger,Pat Cooper.
  • "Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği" Turgut Özakman.
  • "Öykü(Story)" Robert McKee.
  • "Senaryo Anatomisi" John Truby.
  • "Senaryoda Alt Metin Yazmak" Linda Seger.
  • "Senaryoda Unutulmaz Karakterler Yaratmak" Linda Seger.
  • "Senaryoda Diyalog" Micheal Korz.
  • "Senaryo Kitabı" Öktem Başol.
  • "Senaryo Kuramı" Semir Aslanyürek.
  • "Senaryo Nasıl Yazılmaz" Denny Martin Flinn.
  • "Senaryo Nasıl Yazılır?" Oğuz Gözen.
  • "Senaryo Nasıl Yazılır?-Nasıl Yazıyorlar?" Recep Yılmaz,    Damla İlerialkan.
  • "Senaryo Okumak" Lucy Scher.
  • "Senaryo: Senaryo Yazımının Temelleri" Syd Field.
  • "Senaryo Tekniği (Teorisi ve Pratiği)" Muzaffer Gökmen.
  • "Senaryo Tekniği ve Senaryolar" Orhan Kemal.
  • "Senaryo ve Anlatı-Senaryo İçin Anahtar Kavramlar" Ali Karadoğan.
  • "Senaryo Yazarlarının Yol Haritası" Wendell Wellman.
  • "Senaryo Yazarı Olmak" Feridun Akyürek.
  • "Senaryo Yazarları için psikoloji" William Indick.
  • "Senaryo Yazımı" John Costello.
  • "Senaryo Yazımı" James Richards,John Marland,Robert Miller.
  • "Senaryo Yazma Tekniği" T. Kakınç.
  • "Senaryo Yazma Tekniği ve Sinemada Artistik Oyun" K.Ali Meram.
  • "Sinemada Anlatı:Senaryo" Melis Oktuğ.
  • "Sinema ve T.V. için Senaryo Yazmak" Alan A.Armer.
  • "Sinema Senaryoları Nasıl Yazılır?" Sema Fener.
  • "Yazarın Yolculuğu" Chiristopher Vogler .
  • "Senaryo ve Yapım I-II-III" Mahmut Tali Öngören.

  7.17.2017

  ??

                  
                  Ülkemiz de yapılan ve düzenlenen bütün sinemasal yapıtların, en üst düzey olan (bana göre) Hollywood sinemasını yüzyıllardır takip etmesi ama halen bir karış yol alamamasının  çok fazla nedenleri var.

                   Dram ve komedi filmleri çok iyi bir şekilde icra ediyoruz,yeri geldiğinde ayakta alkışlıyoruz ama bu sektörde iyi olduğumuz anlamına gelmiyor.İnsanımızı yapılan filmlerle,şebek gibi oynatıp eğlendirdiğini zanneden Tv programları ile uyutuyoruz."Kimse de sormuyor ki ; ARKADAŞ ,ben neden bu boktan şeyi seyredip eğlenmeye çabalıyorum." Böyle  bir cümle ağzından çıktıysa eğer birlikte güzel bir yolculuk yapacağımızın habercisi olabilir, izlediğimiz film,dizi ve Tv yarışmalarındaki hataları gözlemek istiyorum bu yüzden ters psikoloji yaparak (kime göre  ters psikoloji muamma)  filmler de olan  hataların sizin karşınızda diz çöküp merhamet dilemesi gerektiğini söylemek isterim.

                            Senaryo Nasıl Yazılmaz (Denny Martin Flinn)  adlı kitap ile düşüncelerimi harmanladıktan sonra bütün Senaryo Yazımı  kitapları hakkında  konuşacağız. 

  SİZLER DE AİLENİZİN YAPTIĞI EN BÜYÜK SORUNSALDAN İBARETSİNİZ.

  ,gücenmeyin