11.06.2017

Senaryo Yazarları İçin Pisoloji (William Indick) 2. Bölüm Özeti

                                                              2.Bölüm Özeti


 • İd,  ruhun seks ve saldırganlığa yönelik birincil  arzular tarafından güdümlenen bölümüdür .İd, filmlerde genellikle kötü karakter olarak temsil edilir.


  • Süper ego, ruhun ahlaki ve sosyal geleneklerini temsil eden bölümüdür.Filmlerde genellikle yol gösterici olarak temsil edilir.
  • Ego, ruhun libodo (id'nin dürtüleri) ile suçluluk duyguları(süper egonun sınırlayıcı gücü) arasındaki uzlaşmayı temsil eden bölümüdür.Filmlerde genellikle kahraman olarak temsil edilir. 
  • Çoğu kez kötü karakterler ya filmin başında bir mahkumdur ya da sonunda.Bu tema, ego tarafından bastırılması ve zorla kontrol altına alınması gereken id olarak kötü karakterin işlevini  temsil eder.
  • Kötü karakterin hak ettiği ceza Oedipal karmaşanın çözümünü temsil eder.Dolayısıyla, kötü karakterin hak ettiği ceza uygun bir şekilde etkileyici olmalıdır.Ayrıca,adalet duygusu verilmelidir.
  • Film karakterleri,sıklıkla ahlaki kararlar verecek,bencil ihtiyaçlarının üstesinden gelmelerinin gerektiği bir vicdan krizi yaşarlar.Kahramanın vicdan krizi aracılığıyla karakterlerin gelişimi, egonun gelişimini ve id üzerindeki süperego'nun zaferini simgeler.
  • Kahramanın karakter gelişimine,tipik olarak güçlü bir yol gösterici figür rehberlik edip ilham verir.
  • Korkak karakterler komik olma eğilimindedir.Onlar pek çok insanın ahlaki meydan okuma ya da önemli yaşam tercihleriyle karşılaştıklarında yaşadıkları korku ya da gönülsüzlüğü temsil eder.
  • Anti-kahraman,Amerikan filmlerindeki en yaygın türüdür. Anti-kahraman başlangıçta id'i tarafından kontrol edilen bir karakterdir. Sonunda benmerkezciliğinin üstesinden gelir ve kendisini başkalarının iyiliği uğruna feda eder.  
  • Düşmüş kahraman, doğasının adi yanının üstesinden gelmeye çalışan er ya da geç karanlık tarafına yenilen trajik bir figürdür.
  • Birçok kahraman, özellikle süper kahramanlar bir suçluluk duygusu tarafından güdümlenir.Vicdanlarını rahatsız eden günahtan ya da kusurdan kendilerinin kurtulmak zorunda olduklarını  düşünürler.

                                                               EGZERSİZLER
  • En iyi kötüler kendi birincil arzuları ya da libodoları tarafından güdümlenirler .Kötü karakterinize seks ve saldırganlık dürtülerini kullanarak nasıl çeşni katabilirsiniz? Kötünün asla haddinden fazla alçak olmayacağını unutmayın.
  • Kötü adam karakterinin hak ettiği ceza ile haklı cezalandırma düşüncesini nasıl birleştirebilirsiniz.
  • Yeni, heyecan verici ve yaratıcı olan üç hak edilen ceza biçimini bulun.
  • İki ya da üç cümlede kahramanın birincil çatışmalarını tanımlayın.Eğer bunu yapmıyorsanız,muhtemelen bu karakterin motivasyonlarına dair sağlam bir anlayışa sahip değilsiniz.Kahramanın içsel nevrotik çatışması  karmaşık psikolojik sorunlara hitap etse de ,bu çatışma yazar olarak sizin için kristal netliğinde olmalıdır.
  • Suçluluk duygusu içsel çatışmanın temel bir ögesidir. Kahramanınızın neyle ilgili suçluluk duygusu hissedebildiğini düşünün ve bu suçluluk duygusunun karakterin gelişimini motive eden bir unsur olarak nasıl kullanılabileceğine kafa yorun.
  • Kahramanınız klasik bir kahraman mı, anti-kahraman mı yoksa düşmüş bir kahraman mı? Kahramanlarınızı bu türlerden herhangi biriyle sınırlandırmak zorunda değilsiniz ama onu şu ya da bu kahraman olarak tasarlamak kahramanınızın motivasyonlarını betimlemede yardımcı olabilir.